R e k l a m a

244 skargi pacjentów na placówki medyczne w województwie łódzkim. Jak się skarżyć?

R e k l a m a

Przypominamy o prawach pacjenta i podpowiadamy, gdzie i jak się poskarżyć, jeśli nie są respektowane. Będąc świadomym i aktywnym pacjentem zyskujemy wpływ na system opieki zdrowotnej. Do łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w 2023 roku wpłynęły 244 skargi na placówki medyczne. – Każdą wnikliwie wyjaśniliśmy z zainteresowanymi stronami – zapewnia NFZ.

Kilka dni temu media obiegły wypowiedzi Sandry Kubickiej na temat wizyty w SOR jednego z łódzkich szpitali, jej przebiegu i kontaktu z lekarzem. Cytat za plejada.pl: Nigdy nie zrozumiem osób, które chcą ratować ludzkie życie, a później traktują pacjentów jak zwierzęta. (…) Jak to jest, że lekarz nie rozumie, co mówi pacjentka, a pacjentka nie rozumie, co mówi lekarz. (…) Skoro bierzemy już na stanowisko jakieś osoby, to trzeba się umieć dogadać. A jak ludzie się nie dogadują, to daje się inną osobę, która rozumie ten język. Kpina z człowieka.

R e k l a m a | Dalsza część artykułu pod reklamą

Europejski Dzień Praw Pacjenta to dobra okazja, by przypomnieć o prawach pacjenta i o tym, że będąc świadomym i aktywnym pacjentem, możemy mieć wpływ na system opieki zdrowotnej. Pacjenci, którzy mają trudności z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mogą złożyć skargę do NFZ.

– Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej – zapewnia Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.

Do czego masz prawo?

Jako pacjent masz prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych,
 • tajemnicy informacji oraz uzyskania informacji o swoim zdrowiu,
 • dostępu do dokumentacji medycznej,
 • poszanowania intymności i godności,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń,
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych (szpital oraz każdy inny podmiot udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych mają obowiązek zapewnić Ci bezpłatne przechowywanie rzeczy wartościowych w depozycie).

Niektórym pacjentom (np. kobietom w ciąży lub zasłużonym honorowym dawcom krwi) przysługują uprawnienia szczególne. Zakres takich uprawnień różni się w zależności od tego, do jakiej grupy należysz. Aby skorzystać z przysługujących uprawnień, musisz przedstawić dokument, który potwierdzi Twoje prawa.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli:

 • wobec Ciebie zostały naruszone prawa pacjenta, możesz zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta (ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl, bezpłatna infolinia 800 190 590 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00);
 • masz trudności z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, możesz to zgłosić w oddziale wojewódzkim NFZ (bezpłatna infolinia 800 190 590 czynna 24 godziny przez 7 dni w tygodniu);
 • uważasz, że lekarz działał niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną lub zasadami etyki, możesz to zgłosić Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej.

Na co skarżą się pacjenci do łódzkiego oddziału NFZ?

Łódzki NFZ w ubiegłym roku otrzymał od pacjentów 244 skargi na placówki medyczne. Jako zasadne uznano 104 skargi. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatruje skargi dotyczące wyłącznie naruszenia praw pacjentów w zakresie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi NFZ zawarł umowę o ich udzielanie z wyłączeniem tych, które dotyczą m.in. organizacji pracy, decyzji lekarskich, prowadzonego leczenia, etyki lekarskiej, niestosownego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, personelu pomocniczego) wobec pacjenta lub łamania praw pacjenta. Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

– Jeśli skarga została uznana przez placówkę medyczną za zasadną, kierownictwo placówki przepraszało skarżącego, pouczało personel i wskazywało możliwość realizacji świadczenia. W przypadku uznania skargi za zasadną przez NFZ, podmioty lecznicze zostały przez nas pouczone i zobowiązane do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z zawartą z nami umową i obowiązującymi przepisami prawa – informuje Anna Leder.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do NFZ pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej kancelaria@nfz-lodz.pl, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz ustnie do protokołu.

Na co skarżą się pacjenci do łódzkiego oddziału NFZ? Przede wszystkim na:

 • trudności z uzyskaniem badania diagnostycznego,
 • nieprawidłowo wykonane protezy zębowe,
 • odwołanie wizyty i niewyznaczenie nowego terminu,
 • opłatę za badanie diagnostyczne,
 • kierowanie na zdjęcie szwów do prywatnego gabinetu,
 • pracę poradni niezgodnie z harmonogramem,
 • niedotrzymywanie terminów realizacji badań,
 • nierespektowanie uprawnień osoby niepełnosprawnej poza kolejnością,
 • odmowę wyznaczenia terminu wizyty.
R e k l a m a

ZOBACZ TEŻ

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
R e k l a m a
R e k l a m a

SPOŁECZNOŚĆ

8,640fanówPolub nas
806obserwującychObserwuj
8obserwującychObserwuj

KOMENTOWANE

R e k l a m a

NAJNOWSZE

R e k l a m a
0
Podziel się swoją opiniąx